BrankáriObrancovia

Tomáš
Hlavna


Dušan
Dzíbela

Adam
Krutý
Patrik
Troják

Igor
Didi

Roman
Častulín
Záložníci
Frederik
Ravas
Samuel
Ďuriš


Juraj
Horváth

Patrik
Hudcovič
Marek
Ocelka


Útočníci
Sinan
Medgyes
Dominik
Ujlaky