BrankáriObrancovia

Pavol
Strmenský
Patrik
Baranovič
Gergely
Tumma
Samuel
Akbar


Šimon
Kozák


Tomáš
Žitný
Záložníci
Juraj
Kolenič
Michal
Babják

Dominik
Vajda


Kevin
Daniel

Adam
Konečný
Marek
Michalička
Jozef
Koricina


Útočníci

Kristián
Mihálek
Maroš
Ješko
Lukáš
Csáno