Brankári
Matej
Homola
Obrancovia

Peter
Balažovič
Dávid
Čambor
Simon
Drobný
Dominik
Gumbír
Záložníci
Peter
Novanský
Matej
Fridrich

Peter
Kozák

Útočníci
Samuel
Galba