Tímy v klube
FC Spartak Trnava (Ženy)
I. liga Ženy 
Do zápasu ostáva
11d3h51m19s
02.06.2019 11:00
02.06.2019 11:00   o 11d3h51m19s
Do zápasu ostáva
4d8h51m19s
26.05.2019 16:00
26.05.2019 16:00   o 4d8h51m19s
nasledujúce
19.05.2019 11:00
: 5
19.05.2019 11:00    Ukončený
predchadzajúce
12.05.2019 10:00
2 : 0
12.05.2019 10:00    Ukončený
05.05.2019 11:00
4 : 1
05.05.2019 11:00    Ukončený
27.04.2019 16:00
3 : 1
27.04.2019 16:00    Ukončený
FC Spartak Trnava (Ženy)
Slovenský pohár Ženy 
17.10.2018 15:30
: 4
17.10.2018 15:30    Ukončený
predchadzajúce
12.09.2018 16:30
: 3
12.09.2018 16:30    Ukončený
19.08.2018 17:00
: 2
19.08.2018 17:00    Ukončený
FC Spartak a.s., Trnava (Muži)
Fortuna liga 
Do zápasu ostáva
2d11h51m19s
24.05.2019 19:00
24.05.2019 19:00   o 2d11h51m19s
nasledujúce
18.05.2019 17:00
: 1
18.05.2019 17:00    Ukončený
predchadzajúce
11.05.2019 17:00    Ukončený
04.05.2019 17:00
2 : 0
04.05.2019 17:00    Ukončený
27.04.2019 17:00    Ukončený
FC Spartak a.s., Trnava (Muži)
Slovnaft Cup 
01.05.2019 18:00
34 : 13
01.05.2019 18:00    Ukončený
predchadzajúce
16.04.2019 19:00
: 0
16.04.2019 19:00    Ukončený
03.04.2019 18:00
1 : 0
03.04.2019 18:00    Ukončený
13.03.2019 15:00
03 : 40
13.03.2019 15:00    Ukončený
FC Spartak a.s., Trnava (Muži)
Fortuna liga 
Do zápasu ostáva
2d11h51m19s
24.05.2019 19:00
24.05.2019 19:00   o 2d11h51m19s
nasledujúce
18.05.2019 17:00
: 1
18.05.2019 17:00    Ukončený
predchadzajúce
11.05.2019 17:00    Ukončený
04.05.2019 17:00
2 : 0
04.05.2019 17:00    Ukončený
27.04.2019 17:00    Ukončený
FC Spartak a.s. (Muži)
TIPOS III. liga Západ 
Do zápasu ostáva
11d3h21m19s
02.06.2019 10:30
02.06.2019 10:30   o 11d3h21m19s
Do zápasu ostáva
3d9h51m19s
25.05.2019 17:00
25.05.2019 17:00   o 3d9h51m19s
Do zápasu ostáva
9h51m19s
22.05.2019 17:00
22.05.2019 17:00   o 9h51m19s
nasledujúce
18.05.2019 17:00    Ukončený
predchadzajúce
12.05.2019 10:30    Ukončený
08.05.2019 10:30
: 0
08.05.2019 10:30    Ukončený
28.04.2019 10:30    Ukončený
FC Spartak Trnava U09 (Muži)
Prípravka SFZ U09 
13.04.2019 10:00
: 0
13.04.2019 10:00    Prebieha
17.04.2019 17:00
: 0
17.04.2019 17:00    Prebieha
27.04.2019 10:00    Prebieha
nasledujúce
28.10.2018 17:45
: 0
28.10.2018 17:45    Ukončený
predchadzajúce
20.10.2018 10:00
: 0
20.10.2018 10:00    Ukončený
13.10.2018 10:00
: 0
13.10.2018 10:00    Ukončený
29.09.2018 10:00
: 0
29.09.2018 10:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U10 (Muži)
Prípravka SFZ U10 
13.04.2019 10:00
: 0
13.04.2019 10:00    Prebieha
17.04.2019 17:00
: 0
17.04.2019 17:00    Prebieha
27.04.2019 10:00    Prebieha
nasledujúce
28.10.2018 17:45
: 0
28.10.2018 17:45    Ukončený
predchadzajúce
20.10.2018 10:00
: 0
20.10.2018 10:00    Ukončený
13.10.2018 10:00
: 0
13.10.2018 10:00    Ukončený
29.09.2018 10:00
: 0
29.09.2018 10:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U11 (Muži)
Prípravka SFZ U11 
13.04.2019 10:00
: 0
13.04.2019 10:00    Prebieha
17.04.2019 17:00
: 0
17.04.2019 17:00    Prebieha
27.04.2019 10:00    Prebieha
nasledujúce
28.10.2018 16:30
: 0
28.10.2018 16:30    Ukončený
predchadzajúce
20.10.2018 10:00
: 0
20.10.2018 10:00    Ukončený
13.10.2018 10:00
: 0
13.10.2018 10:00    Ukončený
29.09.2018 10:00
: 0
29.09.2018 10:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U12 (Muži)
I. LMŽ - U12 
Do zápasu ostáva
3d4h21m19s
25.05.2019 11:30
25.05.2019 11:30   o 3d4h21m19s
nasledujúce
19.05.2019 14:30
: 13
19.05.2019 14:30    Ukončený
predchadzajúce
11.05.2019 11:30    Ukončený
04.05.2019 11:30
10 : 3
04.05.2019 11:30    Ukončený
27.04.2019 11:30
50 : 0
27.04.2019 11:30    Ukončený
FC Spartak Trnava U12 (Muži)
I. LMŽ - U12 
Do zápasu ostáva
3d4h21m19s
25.05.2019 11:30
25.05.2019 11:30   o 3d4h21m19s
nasledujúce
19.05.2019 14:30
: 13
19.05.2019 14:30    Ukončený
predchadzajúce
11.05.2019 11:30    Ukončený
04.05.2019 11:30
10 : 3
04.05.2019 11:30    Ukončený
27.04.2019 11:30
50 : 0
27.04.2019 11:30    Ukončený
FC Spartak Trnava U13 (Muži)
I. LMŽ - U13 
Do zápasu ostáva
3d2h51m19s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 3d2h51m19s
nasledujúce
19.05.2019 13:00
: 3
19.05.2019 13:00    Ukončený
predchadzajúce
11.05.2019 10:00    Ukončený
04.05.2019 10:00
: 3
04.05.2019 10:00    Ukončený
27.04.2019 10:00
: 2
27.04.2019 10:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U13 (Muži)
Prípravka - U-13-sk.C-ObFZ TT 
Do zápasu ostáva
15d10h21m19s
06.06.2019 17:30
06.06.2019 17:30   o 15d10h21m19s
nasledujúce
21.05.2019 17:00
: 2
21.05.2019 17:00    Ukončený
predchadzajúce
19.05.2019 10:00
2 : 0
19.05.2019 10:00    Ukončený
08.05.2019 10:00
10 : 2
08.05.2019 10:00    Ukončený
05.05.2019 11:00
: 1
05.05.2019 11:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U13 (Muži)
I. LMŽ - U13 
Do zápasu ostáva
3d2h51m19s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 3d2h51m19s
nasledujúce
19.05.2019 13:00
: 3
19.05.2019 13:00    Ukončený
predchadzajúce
11.05.2019 10:00    Ukončený
04.05.2019 10:00
: 3
04.05.2019 10:00    Ukončený
27.04.2019 10:00
: 2
27.04.2019 10:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U14 (Muži)
I. LSŽ - U14 
Do zápasu ostáva
18d4h51m19s
09.06.2019 12:00
09.06.2019 12:00   o 18d4h51m19s
Do zápasu ostáva
11d4h51m19s
02.06.2019 12:00
02.06.2019 12:00   o 11d4h51m19s
Do zápasu ostáva
8h51m19s
22.05.2019 16:00
22.05.2019 16:00   o 8h51m19s
nasledujúce
19.05.2019 12:00    Ukončený
predchadzajúce
08.05.2019 16:00    Ukončený
04.05.2019 15:00
2 : 0
04.05.2019 15:00    Ukončený
25.04.2019 17:00
: 1
25.04.2019 17:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U14 (Muži)
I. LSŽ - U14 
Do zápasu ostáva
18d4h51m19s
09.06.2019 12:00
09.06.2019 12:00   o 18d4h51m19s
Do zápasu ostáva
11d4h51m19s
02.06.2019 12:00
02.06.2019 12:00   o 11d4h51m19s
Do zápasu ostáva
8h51m19s
22.05.2019 16:00
22.05.2019 16:00   o 8h51m19s
nasledujúce
19.05.2019 12:00    Ukončený
predchadzajúce
08.05.2019 16:00    Ukončený
04.05.2019 15:00
2 : 0
04.05.2019 15:00    Ukončený
25.04.2019 17:00
: 1
25.04.2019 17:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U15 (Muži)
I. LSŽ - U15 
Do zápasu ostáva
18d2h51m19s
09.06.2019 10:00
09.06.2019 10:00   o 18d2h51m19s
Do zápasu ostáva
11d2h51m19s
02.06.2019 10:00
02.06.2019 10:00   o 11d2h51m19s
Do zápasu ostáva
6h51m19s
22.05.2019 14:00
22.05.2019 14:00   o 6h51m19s
nasledujúce
19.05.2019 10:10    Ukončený
predchadzajúce
08.05.2019 14:00    Ukončený
04.05.2019 13:00
: 2
04.05.2019 13:00    Ukončený
25.04.2019 15:00
: 2
25.04.2019 15:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U15 (Muži)
I. LSŽ - U15 
Do zápasu ostáva
18d2h51m19s
09.06.2019 10:00
09.06.2019 10:00   o 18d2h51m19s
Do zápasu ostáva
11d2h51m19s
02.06.2019 10:00
02.06.2019 10:00   o 11d2h51m19s
Do zápasu ostáva
6h51m19s
22.05.2019 14:00
22.05.2019 14:00   o 6h51m19s
nasledujúce
19.05.2019 10:10    Ukončený
predchadzajúce
08.05.2019 14:00    Ukončený
04.05.2019 13:00
: 2
04.05.2019 13:00    Ukončený
25.04.2019 15:00
: 2
25.04.2019 15:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U15 (Ženy)
I. liga žiačky - WU15 
Do zápasu ostáva
17d9h51m19s
08.06.2019 17:00
08.06.2019 17:00   o 17d9h51m19s
Do zápasu ostáva
10d9h51m19s
01.06.2019 17:00
01.06.2019 17:00   o 10d9h51m19s
Do zápasu ostáva
3d4h51m19s
25.05.2019 12:00
25.05.2019 12:00   o 3d4h51m19s
nasledujúce
17.05.2019 17:00
1 : 0
17.05.2019 17:00    Ukončený
predchadzajúce
12.05.2019 16:00
: 2
12.05.2019 16:00    Ukončený
04.05.2019 17:00
3 : 1
04.05.2019 17:00    Ukončený
27.04.2019 13:00
: 7
27.04.2019 13:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U16 (Muži)
I. LMD - U16 
Do zápasu ostáva
17d6h6m19s
08.06.2019 13:15
08.06.2019 13:15   o 17d6h6m19s
Do zápasu ostáva
10d6h6m19s
01.06.2019 13:15
01.06.2019 13:15   o 10d6h6m19s
Do zápasu ostáva
3d6h6m19s
25.05.2019 13:15
25.05.2019 13:15   o 3d6h6m19s
nasledujúce
18.05.2019 13:15    Ukončený
predchadzajúce
12.05.2019 14:15
3 : 1
12.05.2019 14:15    Ukončený
01.05.2019 14:15
6 : 0
01.05.2019 14:15    Ukončený
27.04.2019 14:15
1 : 0
27.04.2019 14:15    Ukončený
FC Spartak Trnava U17 (Muži)
I. LMD - U17 
Do zápasu ostáva
17d3h51m19s
08.06.2019 11:00
08.06.2019 11:00   o 17d3h51m19s
Do zápasu ostáva
10d3h51m19s
01.06.2019 11:00
01.06.2019 11:00   o 10d3h51m19s
Do zápasu ostáva
3d3h51m19s
25.05.2019 11:00
25.05.2019 11:00   o 3d3h51m19s
nasledujúce
18.05.2019 11:00    Ukončený
predchadzajúce
12.05.2019 12:00
6 : 0
12.05.2019 12:00    Ukončený
01.05.2019 12:00
5 : 0
01.05.2019 12:00    Ukončený
27.04.2019 12:00
2 : 1
27.04.2019 12:00    Ukončený
FC Spartak Trnava U19 (Ženy)
I. liga dorastenky - WU19 
Do zápasu ostáva
17d7h51m19s
08.06.2019 15:00
08.06.2019 15:00   o 17d7h51m19s
Do zápasu ostáva
10d7h51m19s
01.06.2019 15:00
01.06.2019 15:00   o 10d7h51m19s
Do zápasu ostáva
3d2h51m19s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 3d2h51m19s
nasledujúce
17.05.2019 15:00
3 : 2
17.05.2019 15:00    Ukončený
predchadzajúce
12.05.2019 14:00
2 : 0
12.05.2019 14:00    Ukončený
04.05.2019 15:00
: 3
04.05.2019 15:00    Ukončený
18.04.2019 13:30    Ukončený
FC Spartak Trnava U19 (Muži)
I. LSD - U19 
Do zápasu ostáva
17d3h51m19s
08.06.2019 11:00
08.06.2019 11:00   o 17d3h51m19s
Do zápasu ostáva
10d3h51m19s
01.06.2019 11:00
01.06.2019 11:00   o 10d3h51m19s
Do zápasu ostáva
7d8h51m19s
29.05.2019 16:00
29.05.2019 16:00   o 7d8h51m19s
nasledujúce
15.05.2019 15:30
: 3
15.05.2019 15:30    Ukončený
predchadzajúce
11.05.2019 11:00    Ukončený
08.05.2019 11:00
1 : 0
08.05.2019 11:00    Ukončený
04.05.2019 11:00
: 1
04.05.2019 11:00    Ukončený