Brankári
Karolína
Bednárová
Obrancovia
Gerda
Blažová
Dominika
Vargová
Jana
Minarovičová
Zlatica
Žgančíková
Zuzana
Elišová
Lenka
Sulíková
Lenka
Kováčová
Zuzana
Rapantová
Petra
Sabová
Daniela
Junásková
Záložníci
Miriama
Švikruhová
Lucia
Hudcovičová
Veronika
Hesková
Vanesa
Palkechová
Anna
Valentová
Vladimíra
Čápková
Laura
Kreutzová
Útočníci
Zuzana
Jankechová
Lucia
Šimončičová
Iveta
Voleková
Nikol
Puršová
Dominika
Bartovičová
Tatiana
Majkutová
Ivana
Trebatická
Alexandra
Škulová
Kristína
Žiaranová