Brankári
Tatiana
Bagáčová
Jana
Bosáková
Zuzana
Prokešová
Obrancovia
Erika
Holcová
Daniela
Junásková
Zlatica
Žgančíková
Katarína
Švajdová
Terézia
Chlpatá
Lucia
Richnáková
Petra
Nádaská
Silvia
Bednáriková
Katarína
Kondrčková
Záložníci
Miriama
Švikruhová
Mária Gina
Stegmannová
Anna
Šimurdová
Veronika
Hesková
Anna
Valentová
Lenka
Jurišová
Kristína
Žiaranová
Vanda
Hanzelová
Jana
Mrázová
Útočníci
Natália
Práznovská
Lucia
Šimončičová
Vanesa
Moravcová
Michaela
Lukovičová
Michaela
Marková
Bibiana
Poláková