Brankári
Márk
Kondé
Adam
Mihočka
Maxim Adam
Amrich
Obrancovia
Filip
Baláž
Tomáš
Šarmír
Alex
Ferenčík
Dávid
Kramár
Adam
Malovec
Andrej
Drozda
Adrián
Ružička
Leonard
Lukáč
Záložníci
Maroš
Žitný
Samuel
Kucharík
Lukáš
Nagy
Norbert
Blaško
Erik
Gulán
Michal
Mego
Oskar
Áč
Andrej
Kalivoda
Patrik
Krchnák
Boris
Kusý
Martin
Repa
Dušan
Stano
Tomáš
Šimek
Útočníci
Ronald
Kočík
Christian
Ilavský