Brankári
Erik Damián
Korčuška
Patrik
Mego
Adam
Horváth
Obrancovia
Radovan
Gimecký
Michael
Ďurina
Milan
Sekera
Martin
Drobena
Kristián
Mego
Maroš
Kardoš
Šimon
Gáth
Timotej
Ziman
Záložníci
Miloš
Ševčík
Matej
Klačman
Timotej
Foltýn
Marek
Záhumenský
Útočníci
Juraj
Borčin
Michal
Urbanec
Erik
Vrška
Jakub
Balažovič
Tibor
Ondreák
Erik
Drozda